Cửa hàng thương hiệu


Cửa hàng thương hiệu

                                                                         Địa chỉ cửa hàng
HỒ CHÍ MINH :


DIAMOND PLAZA
Ground floor, 34 Le Duan street, District 1, HCMC
Tel: (08) 3823 5358 | E-mail: Tumi.Diamond@dafc.com.vn

UNION SQUARE
Level 2, 117 Dong Khoi street, District 1, HCMC
Tel: (08) 3822 7178 | E-mail: Tumi.USQ@dafc.com.vn

HÀ NỘI:

TRANG TIEN PLAZA
Level 2, 24 Hai Ba Trung street, Hoan Kiem District, HN
Tel: (04) 3936 7138 | E-mail: Tumi.TTP@dafc.com.vn

LOTTE HA NOI
Level 1, 54 Lieu Giai street, Ba Dinh District, HN
Tel: (04) 3267 6122 | E-mail: Tumi.LotteHN@dafc.com.vn

 
 2241,   Thứ tư, 06/01/2016 In văn bản