Hotline:

19006972

Story about the brand

Bally is a Swiss luxury brand established in 1851, with a rich heritage in shoemaking, and a longstanding relationship to architecture, arts and the environment. Today, the brand offers unique designs across shoes, accessories and ready-to-wear, driven by a dedication to craftsmanship and a contemporary aesthetic.

Iconic

images
images
images
images
 • B-Chain

  Chi tiết được chế tác tự hào với hai chữ “B” được nhân đôi với thiết kế góc cạnh và sáng bóng được kết nối với nhau bằng kim loại tông vàng, túi B-Chain tập trung vào nhu cầu hàng ngày của phụ nữ hiện đại và kết hợp sự tinh tế với một di sản của nghề thủ công với các hình dạng chức năng.

 • B-Chain

  Chi tiết được chế tác tự hào với hai chữ “B” được nhân đôi với thiết kế góc cạnh và sáng bóng được kết nối với nhau bằng kim loại tông vàng, túi B-Chain tập trung vào nhu cầu hàng ngày của phụ nữ hiện đại và kết hợp sự tinh tế với một di sản của nghề thủ công với các hình dạng chức năng.

 • B-Chain

  Chi tiết được chế tác tự hào với hai chữ “B” được nhân đôi với thiết kế góc cạnh và sáng bóng được kết nối với nhau bằng kim loại tông vàng, túi B-Chain tập trung vào nhu cầu hàng ngày của phụ nữ hiện đại và kết hợp sự tinh tế với một di sản của nghề thủ công với các hình dạng chức năng.

 • B-Chain

  Chi tiết được chế tác tự hào với hai chữ “B” được nhân đôi với thiết kế góc cạnh và sáng bóng được kết nối với nhau bằng kim loại tông vàng, túi B-Chain tập trung vào nhu cầu hàng ngày của phụ nữ hiện đại và kết hợp sự tinh tế với một di sản của nghề thủ công với các hình dạng chức năng.

/

Collection

Lookbook 1 (12|images) Lookbook 2 (16|images) Lookbook 3 (36|images) Lookbook 4 (5|images) Lookbook 5 (7|images) Lookbook 6 (11|images) Lookbook 7 (8|images)

 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection

 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection

Spring/Summer 2021

 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection

 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection

Autumn/Winter 2020

 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection

Autumn/Winter 2020

 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection

Autumn/Winter 2020

 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection
 • image collection

Store Images

 • Bally - Diamond Plaza
  Store   |  

  Bally - Diamond Plaza

 • Bally - Diamond Plaza
  Store   |  

  Bally - Diamond Plaza

 • Bally - Diamond Plaza
  Store   |  

  Bally - Diamond Plaza

 • Bally - Diamond Plaza
  Store   |  

  Bally - Diamond Plaza

 • Bally - Trang Tien Plaza
  Store   |  

  Bally - Trang Tien Plaza

 • Bally - Trang Tien Plaza
  Store   |  

  Bally - Trang Tien Plaza

 • Bally - Trang Tien Plaza
  Store   |  

  Bally - Trang Tien Plaza

register for newsletter